ROZLICZENIE NAKŁADÓW NA NIERUCHOMOŚĆ W ŚWIETLE UMOWY O JEJ PODZIAŁ DO KORZYSTANIA

Co do zasady, jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność kilku osób, każdy ze współwłaścicieli uprawniony jest do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych.

Czytaj dalej ROZLICZENIE NAKŁADÓW NA NIERUCHOMOŚĆ W ŚWIETLE UMOWY O JEJ PODZIAŁ DO KORZYSTANIA

ZMIANY W OPŁATACH SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH – JUŻ OD 21 SIERPNIA 2019 R.

Już 21 sierpnia 2019 r. wejdą w życie przepisy zmieniające ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Nowe przepisy będą miały zastosowanie również w sprawach, które zostały wszczęte przed tym terminem, w zakresie opłat od pism i wniosków wnoszonych po 21 sierpnia 2019 r. oraz wydatków powstałych po tym dniu.

Czytaj dalej ZMIANY W OPŁATACH SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH – JUŻ OD 21 SIERPNIA 2019 R.

REKLAMACJA NA PODSTAWIE RĘKOJMI ZA WADY FIZYCZNE RZECZY. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ KONSUMENTOM?

Jeżeli zakupiony przez Ciebie towar jest niezgodny z umową, masz prawo do reklamacji. Przed jej złożeniem warto zapoznać się z poniższymi zasadami – dzięki nim będziesz mógł wybrać najkorzystniejszą dla Ciebie drogę reklamacyjną, prawidłowo określisz swoje żądania oraz poznasz przysługujące Ci uprawnienia.

Czytaj dalej REKLAMACJA NA PODSTAWIE RĘKOJMI ZA WADY FIZYCZNE RZECZY. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ KONSUMENTOM?