ROZLICZENIE NAKŁADÓW NA NIERUCHOMOŚĆ W ŚWIETLE UMOWY O JEJ PODZIAŁ DO KORZYSTANIA

Co do zasady, jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność kilku osób, każdy ze współwłaścicieli uprawniony jest do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych.

Czytaj dalej ROZLICZENIE NAKŁADÓW NA NIERUCHOMOŚĆ W ŚWIETLE UMOWY O JEJ PODZIAŁ DO KORZYSTANIA