PORADA ONLINE

Ceniąc czas naszych klientów, oferujemy Państwu możliwość współpracy przy wykorzystniu środków komunikacji elektronicznej. W jej zakres wchodzi udzielanie porad prawnych oraz sporządzanie dokumentów - różnego rodzaju pism, umów, a także profesjonalnych opinii dotyczących konkretnego zagadnienia prawnego.

W celu skorzystania z takiej formy współpracy należy:

1. Wypełnić poniższy formularz opisując swój problem i zadając pytania. Z naszych usług mogą Państwo korzystać anonimowo (dane wrażliwe mogą zostać przez Państwa zakryte lub usunięte).

2. Załączyć dokumenty związane ze sprawą, które pozwolą nam lepiej się z nią zapoznać (skan lub zdjęcie).

3. Zapoznamy się z Państwa zleceniem i prześlemy ofertę zawierającą ustalenie kosztu usługi online oraz przewidywany termin jej realizacji.

4. Do realizacji zlecenia przystąpimy niezwłocznie po zaakceptowaniu przez Państwa ustalonych warunków oraz zaksięgowaniu wpłaty na wskazanym w ofercie rachunku bankowym.