ZMIANY W OPŁATACH SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH – JUŻ OD 21 SIERPNIA 2019 R.

Już 21 sierpnia 2019 r. wejdą w życie przepisy zmieniające ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Nowe przepisy będą miały zastosowanie również w sprawach, które zostały wszczęte przed tym terminem, w zakresie opłat od pism i wniosków wnoszonych po 21 sierpnia 2019 r. oraz wydatków powstałych po tym dniu.

Czytaj dalej ZMIANY W OPŁATACH SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH – JUŻ OD 21 SIERPNIA 2019 R.