ADWOKAT

KATARZYNA OLEKSIŃSKA-RAMIAN

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Były członek Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Lublin oraz Samorządu Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Lublinie. Uczestniczka wielu ogólnopolskich konferencji naukowych.

W latach 2014–2017 odbywała praktykę, a następnie aplikację adwokacką pod patronatem adwokata dr Rafała Choroszyńskiego. Jednakże doświadczenie zawodowe zdobywała już od 2012 r. podczas staży w sądach i prokuraturach. Od 2015 r. jest członkiem Izby Adwokackiej w Lublinie.

W ramach prowadzonej praktyki zawodowej świadczy profesjonalne i kompleksowe usługi prawne obejmujące m. in.:

- udzielanie porad prawnych,

- sporządzanie pism procesowych i pozaprocesowych,

- sporządzanie opinii prawnych,

- opracowywanie i analizowanie umów,

- reprezentację przed sądami, organami oraz innymi podmiotami,

- reprezentację podczas mediacji i negocjacji,

- pomoc prawną w załatwianiu spraw urzędowych.

Prowadzona przez nią Kancelaria oferuje również stałą obsługę prawną przedsiębiorców i innych podmiotów.

Adwokat Katarzyna Oleksińska-Ramian dzięki opiniom swoich Klientów uzyskała tytuł Laureata Plebiscytu Orły Prawa 2019 z oceną 9.0 oraz statusem GOLD. - www.orlyprawa.pl