ADWOKAT

ANNA SZYMANEK

Adwokat Anna Szymanek ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W okresie studiów była członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland. Od 2015 roku jest członkiem Izby Adwokackiej w Lublinie.

Zdobyte doświadczenie oraz praktyczne umiejętności z powodzeniem pozwoliły nabyć specjalistyczną wiedzę w zakresie kluczowych dziedzin prawa. Kancelaria Adwokacka Adwokat Anna Szymanek świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.

W ramach prowadzonej działalności Kancelaria Adwokacka zapewnia wszechstronne wsparcie na każdym etapie postępowania. Szeroki wachlarz świadczonych przez Kancelarię usług obejmuje przede wszystkim poradnictwo prawne, sporządzanie umów, opinii prawnych, pism procesowych, reprezentację w postępowaniach sądowych, reprezentację przed organami państwowymi oraz samorządowymi, jak i stałą obsługę podmiotów gospodarczych.